Disclaimer

Noch Egosoft, noch van Haaster HOMEPAGE Design, noch een van de informatieverstrekkende partijen, hierna tezamen te noemen als "verstrekkers" staan in voor eventuele onjuistheid van de gegevens.

Hoewel we de grootst mogelijke zorg besteden aan het updaten en accuraat houden van de gegevens, kan er natuurlijk door een technische storing iets mis gaan. Eventuele misverstanden tussen twee partijen als gevolg van gegevens op www.egosoft.nl zijn dan ook in geen geval op "verstrekkers" te verhalen. Geen van voornoemde partijen zal verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor claims van derden of verliezen van welke aard dan ook. De informatie die op de pagina's staat van www.egosoft.nl is niet gegarandeerd accuraat, hoewel we onze uiterste best doen dit continue te bewerkstelligen. Omdat de informatie ook uit andere bronnen komt, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

"Verstrekkers" kunnen derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welk aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van gegevens van www.egosoft.nl en / of het onjuist toepassen van artikelen / informatie die zijn verkregen door gebruik te maken van www.egosoft.nl.

Alle rechten zijn voorbehouden aan de respectievelijke eigenaren hiervan, en niets mag dan ook zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd worden voor welk doel dan ook.

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen, behoudens uit wettelijke regelingen voortvloeiende verplichtingen, niet worden verstrekt of verkocht aan derden. Ook zullen "verstrekkers" de gegevens niet gebruiken om ongevraagde post en / of e-mail te versturen.

© 2004 - www.egosoft.nl - Alle rechten voorbehouden.